Convocatòria, Girona, professorat de religió

Convocatòria de nova contractació

Convocatòria de nova contractació de professorat de religió catòlica per a cobrir llocs de treball vacants i substitucions. Març de 2018

S’haurà d’adjuntar, a la sol·licitud, la documentació escaient que permeti comprovar el compliment dels requisits.

Així mateix, s’haurà d’adjuntar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, d’acord amb el barem de l’annex 2 de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d’aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament (veure model en aquesta mateixa pàgina web).

TERMINI

La convocatòria romandrà oberta fins que es cobreixin totes les places disponibles.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com